Izdelek

Razvoj turizma in izmenjava nastanitev za seniorje
 
LinkedAge je spletna platforma, ki podpira mobilnost in turizem starejših s ponudbo svetovne izmenjave prostih mest v varovanih stanovanjih. 
 

O novem izdelku

LinkedAge (www.linkedage.com) je spletna platforma, ki podpira mobilnost starejših s ponudbo svetovne izmenjave prostih nastanitvenih mest v varovanih stanovanjih. Starejši uporabijo LinkedAge platformo, da prijavijo svoja prosta mesta na določeni lokaciji, kar jim omogoča izmenjavo z ostalimi po svetu, ki ponujajo svojo nastanitev.
 
LinkedAge je torej komunikacijsko orodje, ki starejšim omogoča, da si izmenjajo nastanitvena mesta v različnih regijah po svetu, ustvarijo mreže, povečajo mobilnost in promovirajo družbeno vključenost.  Z usmerjanjem prostih mest v varovnih stanovanjih so zagotovljeni določeni pogoji, ki omogočajo večji naval starejših turistov.
 

 
LinkedAge je infrastruktura, ki temelji na učinkovitosti, zaradi česar prispeva k boljšemu upravljanju socialnih stanovanj v regiji, z optimizacijo prostih mest v hišah socialnega varstva kot so varovna stanovanja in invalidska bivališča.
 
Na drugi strani to prav tako predstavlja zelo veliko priložnost za sezonsko naravnan turizem, saj je današnja populacija velikokrat omejena z razpoložljivimi finančnimi sredstvi in ne več s časom. Vsekakor vpliva na možnost ustvarjanja povečane zahteve za določene storitve, kar vključuje potovalne in turistične izdelke za zdravje in dobro počutje, kot tudi za ponudnike nastanitvenih objektov socialne infrastrukture, kar vključuje varovana stanovanja in invalidska bivališča. 
 
LinkedAge je komunikacijsko orodje med nastanitvenimi objekti v različnih svetovnih regijah, ki razvija omrežja, povečuje mobilnost in promovira družbeno vključenost starejših. Odpira veliko možnost za dostop do družbene infrastrukture v raznolikih destinacijah, ki jih podpirajo različne socialne službe. Skupaj z večjo vidljivostjo kulturnih struktur predstavlja vzvod za višjo kvaliteto življenja starejših. LinkedAge je že bil prepoznan kot ideja za prihodnost, saj so projektu že približale nekatere asociacije kot na primer Evropska Asociacija Direktorjev in izvajalcev dolgotrajne oskrbe za starejše in Asociacija socialnih institucij, ki povezujejo več kot 32,000 socialnih institucij v 23 državah. LinkedAge je prav tako dobil nagrado Časnika Finance – Najpodjetniška ideja 2012/2013.
 

Problem, uporabna vrednost in konkurenčna prednost

Demografske napovedi kažejo, da se bo delež svetovne starejše populacije v prihodnosti še vedno povečeval. Pričakujejo, da bo do leta 2060 delež tistih, ki bo imeli več kot 65 let, predstavljal več kot tretjino populacije (danes 17%), in da se bo število tistih nad 80 trikratno pomnožilo. Zahteva za visokokvalitetne storitve za starejše je vedno večja, saj imajo upokojenci zdaj višji standard življenja kot kdajkoli prej.
 
LinkedAge omogoča starejšemu iz Velike Britanije, na primer, da preživi nekaj časa v drugi državi in uživa popolnoma iste razmere oskrbe, ki jih prejme doma. Družbena vključenost starejših je dobra za njihovo življenjsko moč in zdravje, in tako podaljša obdobje njihove aktivnosti, zmanjša odvisnost od drugih in zmanjša stroške zdravstvene in ostale nege. LinkedAge se prav tako lahko uporabi za iskanje plačane nastanitve pod zelo ugodnimi pogoji.
 
LinkedAge platforma prav tako svojim članom ponuja nov vir prihodkov, saj omogoča promocijo prostih mest, višje kvalitete storitev, ter izmenjava dobre prakse in pozitivnih izkušenj.
 
 

Ciljni kupci

LinkedAge je namenjen podpori starejšim in njihovi vključenosti v izmenjalni proces nastanitvenih objektov in drugih družbenih storitev.
 
LinkedAge platforma služi usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu. Na strani ponudbe so različni tipi socialne infrastrukture, kot so varovana stanovanja, invalidska bivališča in dodatne ponujene storitve. Povpraševanje prihaja predvsem s strani potencialnih uporabnikov LinkedAge platforme. 
 
LinkedAge platforma je večinoma osredotočena v že obstoječe uporabnike socialnega varstva, ki uporabljajo 24 urno oskrbo, dnevno oskrbo ali pomoč za olajšanje življenja v svojih hišah ali stanovanjih. Drugotno je storitev LinkedAge osredotočena v kratkotrajno bivanje, kot na primer počitniška doživetja, in omogoča ljudem bivanje v nastanitvah v osebni lasti namesto v varstvenih ustanovah.
 
S pomočjo LinkedAge platforme bodo starejši z različnimi razlogi lahko rezervirali prosta mesta v varovanih stanovanjih in varstvenih ustanovah. Dva glavna učinka so nižji stroški za nastanitev in ponujene dodatne storitve za ljudi z dodatnimi potrebami, ki jih hotelska industrija ne more ponuditi. LinkedAge pomaga varovana stanovanja narediti bolj privlačna, tako da pokaže ponudbo na drugačen način. Posredni potencialni uporabniki so finančne in zavarovalniške institucije, izvajalci socialnih in zdravstvenih storitev, ponudniki zdravstvene in druge opreme, kot tudi ponudniki rehabilitacijskih storitev in storitev za dobro počutje. Ti lahko ustvarijo dodatno ponudbo na destinaciji sami in prispevajo k boljšim standardom za nastanitvene objekte.
 

Povezave

http://linkedage.com
http://podjetnistvo.finance.si/8331456
http://www.tp-lj.si/en/node/1347t
http://www.youtube.com/watch?v=G1lHGdPjSQU

 

Viri

  • Brošura podjetja

 
   Podporno okolje

Član: Tehnološki park Ljubljana
Tehnološki park Ljubljana pod svojim okriljem povezuje več kot 290 podjetij. Število članov nenehno narašča, saj vse več podjetij prepoznava prednosti in koristi, ki jih članstvo v takšnem mednarodno usmerjenem podjetniškem in podpornem okolju prinaša. Več...
 

> Nazaj na vse
Startup podjetje
Socinet d.o.o.
Vključenost v programe
INO
Drugi podatki
Spletna stran: linkedage.com
Leto ustanovitve: 2011