Izdelek

Event Registry
 
Event Registry je produkt, ki odločevalcem (borznim posrednikom, poslovnim analitikom, napovedovalcem trendov, investitorjem ipd.) omogoča dober in celovit pregled nad dogajanjem po svetu glede stvari in tematik, ki so pomembne za njihovo delo. Produkt s pomočjo najsodobnejših rešitev na področju umetne inteligence in strojnega učenja v realnem času zbira in analizira novice, ki so bile objavljene globalno, v več kot 30 jezikih. Z uporabo tehnologij za analiziranje besedil se iz novic avtomatično izlušči ključne informacije, kot so osebe, lokacije, organizacije in obravnavane vsebine. Skozi analizo vseh novic Event Registry identificira tudi same dogodke, ki so se zgodili, kot npr. razne nesreče, pomembni sestanki, najave produktov, tožbe ipd., ter za vsak posamezen dogodek iz novic izlušči ključne informacije – kaj se je zgodilo, kje, kdaj, kdo je bil vpleten v dogajanje, itn.

Uporabniki rešitve Event registry lahko s pomočjo bogatega nabora strukturiranih podatkov o dogodkih definirajo zelo specifične filtre in na ta način identificirajo samo podmnožico dogodkov, ki so za njih relevantni. Produkt ima izredno dodano vrednost za odločevalce v finančni in svetovalni industriji ter pri upravljanju s tveganji, saj se zaradi preobilice podatkov tega ne da početi ročno, hkrati pa ima lahko neinformiranost o pomembnih dogodkih za odločevalce velike finančne posledice. Vrednost in pomembnost produkta potrjuje dejstvo, da ga uporabljajo pomembna podjetja, kot so Bloomberg, Nasdaq, IBM ter Accenture.

Predstavitveni video:

 
© SAMINO
> Nazaj na vse