Izdelek

Cenejše ogrevanje in hlajenje z energijo zemlje
 
Energetske vrtine s toplotnimi črpalkami zemlja voda so zanesljiva tehnologija podjetja Enertus za ogrevanje in hlajenje objektov ter zagotavljanja tople sanitarne vode, ki približno 75% toplote pridobi zastonj iz zemlje. 
 

O novem izdelku

Podjetje Enertus zagotavlja celovite storitve pri vzpostavitvi sistemov za izkoriščanje energije zemlje za ogrevanje, hlajenje in skladiščenje poletnih toplotnih presežkov ter drugih obnovljivih virov energije. Osnova njihovega sistema je visoko učinkovit zemeljski izmenjevalec (energetska vrtina), ki je povezan na toplotno črpalko zemlja-voda. Izmenjevalec je namenjen tako izkoriščanju energije zemlje za namen ogrevanja in hlajenja kot tudi skladiščenju poletnih toplotnih presežkov kateri se koristijo v zimski ogrevalni sezoni.
 
Sistem Enertus deluje kot kombinacija toplotne črpalke zemlja-voda in energetske vrtine. Eneregtska vrtina je zaprt zemeljski izmenjevalec po kateri kroži medij, ki energijsko poslužuje toplotno črpalko. Medij je tekočina, ki prenaša zemeljsko toploto na uparjalnik toplotne črpalke kjer se nekaj stopinj odvzame, nato pa kompresor dvigne temperaturo na nivo (do 58°C ali več) kar se pošilja v ogrevalni krog. Pohlajen medij se vrača v energetsko vrtino in tako je ciklus sklenjen.
 
Tehnologija omogoča zanesljiv vir ogrevanja in hlajenja objektov ter ogrevanje sanitarne vode, ki ni odvisen od zunanjih temperaturnih nihanj, saj je temperatura zemlje konstantna. Pri tem je mogoče izkoristiti približno 75% toplote iz zemlje, kar predstavlja povsem brezplačen vir energije.
 

 

Problem, uporabna vrednost in konkurenčna prednost

Uporabniki fosilnih goriv se soočamo z rastjo stroškov, saj se zaloge fosilnih goriv manjšajo, na drugi strani pa rastejo njihove cene. Hkrati smo uporabniki fosilnih goriv odvisni od dobaviteljev, na katere kot končni uporabniki nimamo vpliva, niti iz vidika pogajanja o ceni, niti iz vidika zanesljivosti dobave.
 
Pridobivati energijo iz narave praktično brezplačno pomeni prednost tako z vidika stroškov kot z vidika zagotavljanja neodvisnosti od velikih dobaviteljev energije, zato je sistem Enertus optimalna rešitev za vse novo graditelje kot tudi lastnike obstoječih stavb.
 
Pri obstoječih družinskih hišah, ki so se gradile v obdobju od leta 1975 do 2000, se denimo se za ogrevanje večinoma uporablja kurilno olje, ki je drago. Za hlajenje poleti pa se običajno uporabljajo klima naprave. S sistemom Enertus lahko lastniki stavb občutno znižajo letne stroške ogrevanja in hlajenja, pri čemer je bistveno to, da se kupcem omogoči postopen prehod na nov sistem brez velikih gradbenih posegov.
 

 

Ciljni kupci

Ciljni kupci so novo graditelji stanovanjskih hiš, poslovnih in večstanovanjskih objektov ter lastniki in upravniki obstoječih objektov, ki želijo znižati oz. dolgoročno obvladovati stroške za ogrevanje/hlajenje stavbe ter so hkrati okoljsko ozaveščeni.
 

 

Ključne značilnosti produkta

Sistem Enertus za ogrevanje/hlajenje objektov ima kar nekaj pomembnih prednosti:
  • Ni odvisen od rasti cen fosilnih goriv - raba obnovljivega vira energije (tudi do 100%).
  • Zagotavlja nizke stroškeobratovanja(prihranek pri strošku za energijo do 70% v primerjavi s kurilnim oljem; poleti se pasivno lahko hladimo skoraj brez stroškov).
  • Se lahko vgradi na obstoječe ali nove objekte.
  • Je enostaven za uporabo.
  • Vzdrževanje ni potrebno.
  • Ne potrebuje veliko prostora (niti zunaj niti v objektu).
 

Povezave

http://www.enertus.si/novice.html

 
   Podporno okolje

Član: Tehnološki park Ljubljana
Tehnološki park Ljubljana pod svojim okriljem povezuje več kot 290 podjetij. Število članov nenehno narašča, saj vse več podjetij prepoznava prednosti in koristi, ki jih članstvo v takšnem mednarodno usmerjenem podjetniškem in podpornem okolju prinaša. Več...
 

> Nazaj na vse
Startup podjetje
ENERTUS d.o.o.
Vključenost v programe
INO
Drugi podatki
Spletna stran: www.enertus.si
Leto ustanovitve: 2011