Izdelek

Inteligentno oglaševanje z računalniškim vidom
 

O novih produktih

Podjetje DigiVista vpeljuje inovativne rešitve na področju inteligentnega digitalnega oglaševanja z računalniškim vidom. V prvi vrsti gre za inovativen sistem, ki omogoča:
 • natančno štetje ogledov posameznih oglasov oz. video vsebin,
 • merjenje efektivnega časa gledanja oglasa posameznika,
 • zbiranje demografskih podatkov oseb, ki so si ogledale oglas (spol, starostna skupina) in
 • korelacije med ogledom oglasa, vzbuditvijo takojšnje želje po izdelku, vstopom v trgovino in potencialnem nakupu izdelka.
 

Sistem DigiMetric

Sistem DigiMetric prikaže določen oglas glede na občinstvo, ki se trenutno nahaja pred prikazovalnikom oglasov: npr. ženskam starim med 25 in 40 let predvaja oglas za ličila znamke Dior, otrokom starim med 5 in 10 let predvaja oglas za igrače Ravensburger, moškim starim med 40 in 60 let pa predvaja oglas za avtomobil BMW.


  

Opredelitev problema

Z uporabo digitalnega oglaševanja, ki med drugim omogoča uporabo multimedijskih in dinamičnih vsebin ter nadzor nad distribucijo le-teh, lahko oglaševalci komunicirajo s potrošniki v zunanjem okolju na povsem drugačen način.
 
Digitalno oglaševanje poleg večje pozornosti v primerjavi s statičnimi oglasi zagotavlja tudi višji priklic oglasnih sporočil ter višjo stopnjo interakcije s tistimi, ki oglas opazijo. Nenazadnje ima takšen način oglaševanja pozitiven vpliv tudi na percepcijo in ugled samega oglaševalca, ki lahko z uporabo digitalnega oglaševanja dosega tudi stroškovne prihranke, povezane s tiskanjem in menjavanjem oglasnih vsebin.
 
Za oglaševalce je pomembno, da skuša s predvajano vsebino pritegniti pozornost uporabnikov na takšen način, da bo povečal nakupe, izboljšal prepoznavnost ali ugled. Za uresničitev teh ciljev je bistvena distribucija prave vsebine pravi ciljni skupini, ob pravem času in na pravem mestu. In ravno slednje dosežemo z nadgradnjo digitalnega oglaševanja z detekcijo gledalcev, saj lahko sistem v realnem času prilagodi vsebino ciljni skupini, ki se trenutno nahaja pred multimedijskim oglasom.
 

Ciljni kupci

DigiMetric sistem je namenjen oglaševalskim agencijam, trgovskim centrom, lastnikom podjetij, trgovin, skratka vsem, ki  želijo tržiti svoje podjetje oziroma svoje izdelke prek oglasov in imeti popoln pregled nad oglaševanjem in njegovimi učinki.
 


Ključne značilnosti in razlikovalni dejavniki

Sistem DigiMetric se večinoma uporablja kot nadgradnja produkta DigiSignage, ki je sistem za pripravo, predvajanje in krmiljenje digitalnih video vsebin. Sistem DigiMetric je sestavljen iz štirih modulov, in sicer za štetje, za segmentacijo po starosti in spolu ter za ugotavljanje korelacije:
 1. DigiMetric COUNT program za detekcijo in zajem obrazov ter štetje oseb v opazovanem območju.
 2. DigiMetric GENDER program za razvrstitev zaznanih oseb po spolu.
 3. DigiMetric AGE program za razvrstitev zaznanih oseb v starostne skupine  
 4. DigiMetric CORRELATION program za razpoznavo oseb in merjenje korelacije med ogledom oglasa in vstopom v trgovino ter potencialnim nakupom.
 

Uporaba sistema DigiMetric v druge namene

 • merjenje učinkovitosti prodajnega osebja,  
 • optimizacija razporejanja zaposlenih,  
 • merjenje odziva marketinških akcij komuniciranja,  
 • spremljanje vedenja obiskovalcev,  
 • varnostni vidik v posameznem objektu/prodajnem mestu,  
 • povečanje uspešnosti prodajnega mesta.
 

Prednosti sistema DigiMetric

 • inovativnost,
 • enostavna uporaba,
 • visoka zanesljivost programa,
 • natančne empirične meritve gledanosti oglasov,
 • natančne meritve dnevnih obdobij največje gledanosti oglasov
 • merjenje konverzije potencialnih kupcev, ki si ogledujejo oglas v dejanske kupce,
 • sprotno prilagajanje oglasov trenutnim gledalcem pred prikazovalnikom,
 • 100% varovanje podatkov,
 • cenovna dostopnost.

Povezave

http://www.primorski-tp.si/%C4%8Clani/redni-clani/digivista-raziskave-in-razvoj-doo 
 

Viri

 • Martin Ferfolja, Digivista, raziskave in razvoj, d.o.o.
 
   Podporno okolje

Član: Primorski tehnološki park
Primorski tehnološki park je stimulativno podjetniško okolje za inovativna podjetja ter ambiciozne posameznike in skupine, ki razvijajo nove izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo. Zagotavljamo infrastrukturo in podjetniške programe za rast, razvoj in internacionalizacijo podjetij. Več...
 

> Nazaj na vse
Startup podjetje
DIGIVISTA d.o.o.
Vključenost v programe
INO
Drugi podatki
Spletna stran: www.digi-vista.com
Leto ustanovitve: 2011