Izdelek

Cenejše projektiranje gradbenih konstrukcij
 
Celovit pristop k projektiranju gradbenih konstrukcij podjetja Corus inženirji združuje tri, običajno ločene segmente: geološko geomehanske raziskave, načrtovanje osnovne podgradnje in finalno načrtovanje gradbenih konstrukcij. (uvodni stavek)
 

O novem pristopu

Celovit pristop k projektiranju gradbenih konstrukcij podjetja Corus inženirji združuje tri segmente pri projektiranju gradbenih konstrukcij, ki se sicer obdelujejo ločeno:
 
 • geološko geomehanske raziskave,
 • načrtovanje osnovne podgradnje (zajema načrtovanje globokega temeljenja, načrtovanje varovanja gradbene jame, načrt izkopov),
 • načrtovanje gradbenih konstrukcij.
 
Z združitvijo segmentov in ob podpori sodobnih tehnologij je podjetje pomembno poenostavilo procese načrtovanja, skrajšalo čas priprave dokumentacije ter znižalo stroške in s tem tudi končno ceno storitve za kupce.
 

 

Učinkoviteje in ceneje za naročnika

Tehnologija, ki jo podjetje uporablja kot podporo storitvi, združuje sodobne naprave za izvajanje raziskav temeljnih tal, informacijsko-komunikacijske tehnologije ter projektni pristop. Storitev se izkaže za izjemno učinkovito pri inženirskih objektih, saj se celotna storitev izvaja znotraj podjetja. Obseg geomehanskih raziskav se lahko sproti prilagaja glede na dognanja in istočasno optimizacijo konstrukcije. Rezultat je učinkovitejše projektiranje, za naročnika pa to pomeni racionalnejši in cenejši objekt.
 

Problem, uporabna vrednost in konkurenčna prednost

Pri zahtevnih objektih, kot so npr. gradnja na nekakovostnih tleh, globoke gradbene jame, sanacije plazov … teh segmentov pri projektiranju gradbenih konstrukcij ne moremo obravnavati ločeno. Razlogi za to so:
 • lastnosti objekta vplivajo na določitev obsega in vrste geomehanskih raziskav,
 • so elementi, ki varujejo gradbeno jamo, običajno del gradbene konstrukcije,
 • za optimalno določitev vrste temeljenja objekta potrebujemo podatke vseh treh segmentov.

Podjetja, ki izvajajo geološko-geomehanske raziskave, ne projektirajo gradbenih konstrukcij in le redko projektirajo objekte primarne podgradnje. Ker v praksi informacijski tokovi sledijo pogodbenim, so geološko geomehanske raziskave praviloma narejene bistveno prej kot arhitektura, načrt osnovne podgradnje pa še kasneje. To pri zahtevnih projektih praviloma vodi v preprojektiranje objekta v relativno pozni fazi. V teh primerih se objekt podraži, obenem je verjetnost napak velika.
 
S celostnim pristopom lahko optimiziramo geomehanske raziskave glede na konstrukcijo, prav tako izkope in varovanje jame, zelo zgodaj je znan strošek temeljenja, elemente varovanja gradbene jame pa lahko uporabimo kot glavno konstrukcijo. S tovrstnim pristopom se odpravi pomanjkljivosti klasičnega načina, ponudi kakovosten pregled in natančnejše informacije, ki so pomembne pri sprejemanju odločitev tako investitorja kot arhitekta.
 

Ciljni kupci

Ciljni kupci storitev podjetja so investitorji vseh vrst objektov (pravne in fizične osebe), še posebej pa tisti, ki nameravajo graditi na nekakovostnih tleh, potrebujejo izkop globoke gradbene jame, načrtujejo visoke stavbe ali druge zahtevne objekte in želijo:
 • zmanjšati možnosti napačnega odločanja s celovitim pregledom, zanesljivimi in natančnimi informacijami,
 • časovno obvladovati napredovanje projekta in dosegati zastavljene roke izvedbe,
 • znižati ceno storitev pri projektiranju gradbenih konstrukcij,
 • zmanjšati stroške celotne investicije pri izgradnji objekta, ki so posledica napačnih odločitev v fazi pred in med projektiranjem.
 

Ekipa podjetja Corus inženirji investitorjem omogoča prihranke pri materialu, času in energiji.
 

Ključne prednosti

Ključne prednosti celovitega pristopa k projektiranju gradbenih konstrukcij podjetja Corus inženirji so:
 • postopek priprave dokumentacije je za investitorja hitrejši in cenejši,
 • informacije so natančne, zanesljive in pregledne, kar olajša odločanje investitorja,
 • možnost pojavljanja napak je bistveno manjša in s tem tudi nižji stroški za odpravljanje napak,
 • zgrajeni objekti so varnejši, saj so projekti zasnovani na osnovi rezultatov sodobnih raziskav temeljnih tal,
 • izgradnja je bolj ekonomična, saj projekti gradbenih konstrukcij niso predimenzionirani, zato investitorji prihranijo pri materialu, času in energiji.
 

Povezave

http://www.corusinzenirji.si/


Viri

 • Interno gradivo podjetja Corus inženirji.
 
   Podporno okolje

Član: Primorski tehnološki park
Primorski tehnološki park je stimulativno podjetniško okolje za inovativna podjetja ter ambiciozne posameznike in skupine, ki razvijajo nove izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo. Zagotavljamo infrastrukturo in podjetniške programe za rast, razvoj in internacionalizacijo podjetij. Več...
 

> Nazaj na vse
Startup podjetje
Corus inženirji d.o.o.
Vključenost v programe
INO
Drugi podatki
Spletna stran: www.corusinzenirji.si
Leto ustanovitve: 2008