Izdelek

Superiorna svetlobna inovacija, ki prihrani do 85 % energije
 
Inteligenten sistem industrijske razsvetljave Reflecta IntelMax premika meje nemogočega, saj zagotavlja do 85 % prihranka električne energije.

Podjetje Svetloba iz Logatca, ki skupaj s še petimi svojimi podjetji v Avstriji, Nemčiji, na Češkem, Hrvaškem in v Rusiji nastopa pod krovno blagovno znamko Reflecta Group, se je v šestih letih delovanja razvilo v vodilnega evropskega ponudnika inteligentnih sistemov industrijske razsvetljave. Uspešno so zaznali in se s hitro implementacijo prebojnih inovacij v končne produkte odzvali trendom na svojih ciljnih trgih, ki kažejo vse večjo potrebo po varčevanju z električno energijo ter zagotavljanju boljše osvetljenosti delovnih mest v industriji.

Do 22 % stroškov za razsvetljavo

Najnovejše raziskave kažejo, da strošek industrijske razsvetljave v povprečju dosega 22 % celotne porabe električne energije podjetij, v logističnih in skladiščnih centrih pa celo 90 %. Gre torej za dejavnik, ki pomembno vpliva na uspešnost poslovanja, pri čemer pa ga mnogo podjetij ne uspe učinkovito nadzorovati in hkrati zagotavljati ustrezno osvetlitev delovnih mest. Reflecta Group je na ta problem učinkovito odgovorila z razvojem dveh inteligentnih sistemov industrijske razsvetljave, in sicer Reflecta IntelLight ter Reflecta IntelSens, ki jih trenutno uspešno trži na 11 trgih – poleg Slovenije še Avstrija, BiH, Češka, Hrvaška, Italija, Nemčija, Rusija, Slovaška, Srbija in Združeni arabski emirati, med načrtovanimi novimi trgi pa so Norveška, Avstralija in Republika Južna Afrika.


Do 80 % prihrankov in 500 % boljša osvetljenost

Uvedba inteligentnih sistemov Reflecta uporabnikom omogoča od 50 do 80% prihrankov električne energije pri industrijski razsvetljavi. Znesek letnega prihranka na eni proizvodni lokaciji lahko doseže tudi do 250.000 €, investicija pa se uporabnikom povrne v roku dveh do treh let. Oba sistema svojo izjemno učinkovitost in vrhunsko uporabniško izkušnjo zagotavljata z inovativnimi rešitvami na področju softverja (grafični vmesnik v oblaku, zmogljiva analitična orodja) in hardverja (senzorji in krmilniki), predvsem pa z razvojem lastnih industrijskih fluorescentnih svetilk Reflecta in know-howom pri njihovem razvrščanju po prostoru. Svetilkam z visoko energetsko učinkovitostjo in za mnoge strokovnjake neverjetno visokim izkoristkom svetlobnega toka gre zasluga za do 500 % izboljšano osvetljenost delovnih mest, do 40 % višjo produktivnost, do 50 % manj napak pri delu, do kar 85 % manjšo utrujenost delavcev ter do 67 % manj delovnih nezgod.

 Od svetilk do pametnih orodij energetskega managementa

Svetilke Reflecta EcoPower in Reflecta Oval, ki so plod intenzivnih vlaganj v razvojno raziskovalno delo in sodelovanja s številnimi razvojno raziskovalnimi ustanovami, so z optimalno simulacijo dnevne svetlobe, bistveno daljšo življenjsko dobo in brezhibnim delovanjem tudi v najbolj ekstremnih pogojih (vročina, mraz, vlaga, prah, plini …) vodilne v svetovnem merilu. Skupaj z razvojem inovativnega poslovnega modela so Reflecti Group omogočile, da je svojo dejavnost nadgradila v zagotavljanje pametnih orodij za energetski management z visokimi investicijskimi donosi. Uporabniki namreč projekte prenove po modelu ”Project Zero – pay as you save” odplačujejo z mesečnimi prihranki električne energije, pred kratkim pa so ta model nadgradili še po načelu ”rent-a-light”, po katerem uporabniki, podobno kot pri leasingu, za pameten sistem razsvetljave plačujejo najemnino, v kateri je zajeto tudi vzdrževanje.


Do učinkovite razsvetljave v petih korakih

Podjetja, ki se odločijo za celovito storitev Reflecte Group, po sistemu ”vse na enem mestu” do učinkovite industrijske razsvetljave pridejo v petih korakih:
  1. Brezplačna projektna analiza, ki pokaže, kakšen bo naročnikov prihranek pri električni energiji.
  2. Načrtovanje na podlagi rezultatov analize, z brezplačno 3D simulacijo projekta optimizacije.
  3. Financiranje, ki vključuje tudi pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev in pripravo celotne tehnične in razpisne dokumentacije.
  4. Montaža v najkrajšem možnem času in z minimalnimi stroški, ki so v primerjavi s konkurenco nižji za kar 70 %. Montaža je enostavna, tako da jo lahko opravi tudi strokovno osebje naročnika, in poteka izven delovnega časa, da lahko vsi poslovni procesi naročnika tečejo nemoteno.
  5. Vzdrževanje in zaradi izjemno visoke kakovosti do pet let popolne garancije.


IntelSens za logistične centre …

Oba sistema Reflecta IntelSens in Reflecta IntelLight sta skrbno usklajena s potrebami različnih segmentov kupcev. Reflecta IntelSense je brezžični sistem z upravljanjem in nadzorom v računalniškem oblaku ter dostopom do podatkov in analiz prek enostavnega uporabniškega vmesnika, nameščenega na osebnem računalniku in mobilnih napravah. Reflecta Group ga je v sodelovanju z logističnim centrom DB Schenker razvila na osnovi specifičnih razmer v logistično skladiščnih centrih, kjer je hitra manipulacija z blagom ključna. Zaradi visoko zmogljivih senzorjev zaznavanja prisotnosti (delavca ali viličarja s hitrostjo 15 km/uro) in edinstvenih protokolov reguliranja svetlobe, omogoča ustvarjati prihranke, kjer to prej ni bilo mogoče. Med številnimi prednostmi sistema izpostavljamo še možnost upravljanja in nadziranja na enem mestu za več sistemov IntelSens oziroma za podjetja z dislociranimi proizvodnimi enotami. Možen pa je tudi nadzor nad vlomi v objekt in opozarjanje uporabnikov prek SMS sporočil.


… IntelLight pa za težko industrijo

Reflecta IntelLight je ožičena različica inteligentnega sistema, primerna za težko industrijo oz. obrate, kjer se lahko zamenja ožičenje. Skupine svetilk krmili neodvisno eno od druge, tako časovno kot glede na potrebe osvetlitve posameznih delovnih območij, njihovo zatemnjevanje ali osvetljevanje pa prilagaja glede na prisotnost dnevne svetlobe v prostoru. Lani je podjetje z mednarodno projektno-prodajno mrežo, ki je v stalnem stiku s potrebami kupcev, in oddelkom raziskav in razvoja, ki aktivno soustvarja prodajno politiko podjetja, zaznalo potrebo po združitvi glavnih prednosti in odpravi pomanjkljivosti obeh sistemov, ki zaradi centralnega upravljanja nista primerna za razdrobljene in manjše prostore proizvodnih oziroma logističnih podjetij.


Nov prebojni projekt – Reflecta IntelMax 

Ker se proizvodni procesi v mnogih podjetjih vršijo v manjših, razdrobljenih prostorih, si je Reflecta Group zastavila nov prebojni projekt – razvoj sistema Reflecta IntelMax, kjer krmilna enota brezžično komunicira s strežnikom, hkrati pa lahko žično krmili svetilke v prostoru. Z zlatim in srebrnim priznanjem GZS nagrajena inovacija pokriva vse prostore industrijskega objekta, tudi majhne in ločene, hodnike in pisarne ter zunanje površine – denimo ulične svetilke ali razsvetljavo na ograjah. Nova rešitev tako omogoča ustvarjanje prihrankov povsod tam, kjer do sedaj z vidika investicije to ni bilo zanimivo zaradi premajhnih prihrankov, hkrati pa je še vedno kos najtežjim industrijskim pogojem. Ob vsem tem pa Reflecti Group omogoča nove poslovne priložnosti z vstopom na trg javne razsvetljave.


Kompleksen projekt in razvoj iz ničle

Zaradi kompleksnosti projekta je morala Reflecta Group popolnoma rekonstruirati strežniško aplikacijo in firmware ter izdelati novo krmilno enoto. Sistem so razvili praktično iz ničle, pri čemer so s pridom uporabili izkušnje pri uporabi in razvoju prejšnjih dveh sistemov. Sistem IntelMax, ki ga bo podjetje popolnoma prilagajalo vsem specifičnim potrebam posameznega kupca, bo sčasoma verjetno nadomestil Reflecto IntelSens. Do 50 % prihranka električne energije, ki ga omogočajo same svetilke, dodatno znižuje porabo električne energije do 35 % zaradi izredno hitrega zaznavanja prisotnosti, skrbnega reguliranja vklopa in izklopa svetilk ter natančnega izkoriščanja dnevne svetlobe. Možnost 85-odstotnega prihranka električne energije za razsvetljavo pa v absolutnem znesku za eno proizvodno lokacijo lahko v povprečju doseže tudi do 500.000 evrov!


Superiornost, ki jo priznavajo ugledni kupci

Tehnično superiornost sistemov Reflecte Group dokazujejo številni ugledni kupci, med katerimi najdemo industrijske velikane in blagovne znamke, kot so Toyota, Coca-Cola, Kia, Hyundai, Henkel, DB Schenker, Benteler, Zetor, Geberit in številne druge. Na domačih tleh pa Impol, Trimo, Xella ter množico drugih proizvodnih in logističnih podjetij. Kot poudarjajo v Reflecti Group, kjer so prejeli že 13 različnih nagrad za inovacije, je razvoj vsakega dodatnega odstotka prihranka nad 80 % na meji zmožnosti današnje tehnologije. Ob upoštevanju, da pokriva vse prostore v industrijskih kompleksih, je torej Reflecta IntelMax te možnosti izkoristil do popolnosti in z maksimizacijo prihrankov premaknil meje nemogočega, kar bo zagotovo navdušilo tudi potencialne kupce sistema IntelMax.


Na poti v svetlo prihodnost

Dodatni prihranki so sedaj možni izključno na področju svetlobnih virov, pojasnjuje razvojno vodstvena ekipa Reflecte Group, ki pa tudi na tem področju že razvija prototip revolucionarnega svetlobnega telesa, ki temelji na LED tehnologiji in odpravlja vse njene pomanjkljivosti. Nov vir svetlobe Reflecta cilja na 30% večjo učinkovitost kot vsa trenutno obstoječa svetila na trgu, Reflecti Group pa dodatno odpira možnost vstopa na trg ambientalne razsvetljave. Če ob vsem tem upoštevamo, da je IntelMax le vmesna postaja do vizionarske ideje o popolnem pametnem sistemu, ki bo samostojno zaznaval in dojemal okolico, je svetla prihodnost skupine Reflecte Group zagotovljena, tako kot neverjetni prihranki, ki jih omogočajo svojim kupcem. Če torej še nimate vgrajenega svojega Reflecta sistema, imate kljub odličnosti vašega podjetja zelo verjetno še nekaj prostora za izboljšave.


Reference in mnenja zadovoljnih uporabnikov

  • Impol: Z Reflecto do 250.000 evrov letno manj stroškov!  »Kontaktirali smo več ponudnikov in jim dali enaka izhodišča ter zahteve: čim večji prihranki in čim manjša investicija. Za Reflecto smo se odločili zaradi tehnične dovršenosti produkta in dejstva, da je njihova rešitev ponujala največji prihranek.»  Dominik Strmšek, odgovorni vodja projekta rekonstrukcije razsvetljave v Impolu
  • Hyundai Dymos: 64 % manjša poraba z Reflecto IntelLight! »Zaklenite kontrolno omarico! Avtomatski sistem deluje popolno in zato ni potrebe, da bi ga nekdo ročno nastavljal.»  Češka podružnica skupine Hyundai Motor Group  
  • Trimo: Reflecta nam prihrani 70.000 evrov na leto! »Za projekt smo se odločili, da bi prihranili stroške energije in na ta način tudi prispevali k zmanjšanju CO2 odtisa … Projekt je bil uspešno izveden v več pogledih in smo z rezultati zadovoljni, saj celo presegajo s projektom določene cilje.» Mag. Danijel Zupančič, tehnični direktor Trima
  • Xella: 32.000 evrov prihranka na leto po zaslugi Reflecte! »Svetilke Reflecta EcoPower nad avtoklavi, kjer je temperatura tudi nad 140 °C, še vedno delujejo z nespremenjeno učinkovitostjo. Investicija se nam je povrnila v dveh letih, kar je v teh časih, ko šteje vsak element konkurenčnosti, izredno pomembno.» Jani Uranič, vodja proizvodnje in vzdrževanja v Xella Slovenija  


Povezave  
   Podporno okolje

Član: Tehnološki park Ljubljana
Tehnološki park Ljubljana pod svojim okriljem povezuje več kot 290 podjetij. Število članov nenehno narašča, saj vse več podjetij prepoznava prednosti in koristi, ki jih članstvo v takšnem mednarodno usmerjenem podjetniškem in podpornem okolju prinaša. Več...
 

> Nazaj na vse
Startup podjetje
Reflecta Group
Vključenost v programe
član Tehnološkega Parka Ljubljana
 
Drugi podatki
Spletna stran: 
http://sl.reflectapower.com/
Leto ustanovitve: 2008