Izdelek

Nadzor fermentacije mošta zaupajte platformi Enolyse
 
Optimalen nadzor fermentacije mošta zagotavlja inovativna platforma Enolyse, ki kontinuirano meri vsebnost sladkorja in temperaturo, ter vinarje obvešča v vseh ključnih trenutkih procesa.
 

Luna, trta … in zapleten biološki proces

Poleg trte, grozdja, vremena in lune ter skrbno varovanih receptov, ki se kot družinska srebrnina predajajo med generacijami vinarjev, je eden ključnih pogojev za dobro letino vina optimalen proces fermentacije mošta. Gre za zapleten kemijski in biološki proces, pri katerem mora biti vinar pozoren na številne parametre, med katerimi so ključni tudi vsebnost sladkorja in temperatura, pri kateri poteka proces fermentacije.

Enolyse MVP ...
 

Ko za nadzor fermentacije zmanjka časa

Če je čas trgatve za vinogradnike težko pričakovano obdobje, je hkrati tudi precej stresno. Zaradi obilice dela in pomanjkanja časa se jim pogosto zgodi, da nadzoru fermentacije mošta posvetijo premalo pozornosti. Če fermentacijo ustavijo prepozno, je treba vinu dodajati sladkor, prav tako je pomembno, da ujamejo pravi trenutek, ko mošt pretočijo v cisterne ali sode, kjer vino zori do stekleničenja. Običajno morajo vinarji pri nadzoru fermentacije uporabljati različne merilne naprave, kot so refraktometri in denzimetri, podatke pa si zapisujejo na papir, kar jim ne omogoča učinkovitega shranjevanja in analiziranja podatkov preteklih fermentacij.
 

Edinstvena rešitev za težave vinarjev

Za opisane težave vinarjev, za katere je optimizacija fermentacije eden najpomembnejših dejavnikov pri zagotavljanju vrhunske kakovosti in tržne prepoznavnosti vin, je mlado startup podjetje Enolyse našlo učinkovito in v svetovnem merilu edinstveno rešitev. Ta je do danes prejela številne nagrade, z njo pa so prepričali tudi ugleden pospeševalnik in sklad tveganega kapitala LAUNCHub. Razvili so avtomatizirano nadzorno platformo Enolyse, ki vinogradnikom prihrani čas in denar ter jim zmanjšuje stres ob trgatvi, hkrati pa jim zagotavlja boljše razumevanje pridelave vina in doseganje ponovljivosti njihovih unikatnih letnikov kljub različnim letinam in vremenskim pogojem.
 

Tri komponente pametnega sistema

Platform Enolyse je sestavljena iz treh komponent – EnoMeter, EnoStation in EnoAPP. Pametni senzor EnoMeter, ki se enostavno namesti na standardne ventile cistern, kontinuirano meri sladkor in temperaturo med vretjem mošta. Izmerjene parametre pa brezžično, saj deluje na baterije, pošilja centralni enoti EnoStation. Ta zbira podatke iz EnoMetrov in jih posreduje na strežnike oziroma v računalniški oblak, do njih pa vinarji s spletno ali mobilno aplikacijo EnoAPP dostopajo na daljavo, kjerkoli in kadarkoli.

   
 

Bistvena je pravočasna obveščenost

Centralna enota EnoStation tudi preverja, ali EnoMetri delujejo pravilno in vinarju sporoča njihova stanja, vgrajena pa ima še senzorja za temperaturo in vlago, da poleg fermentacije spremlja tudi pogoje v kleti. Bistvena uporabna vrednost aplikacije EnoAPP pa je zagotovo pravočasno obveščanje vinarjev o ključnih oziroma kritičnih točkah v procesu fermentacije mošta. Hkrati jim omogoča nastavljanje EnoMetrov in EnoStation naprav, izvoz poročil in izrisovanje grafov o fermentaciji ter analizo preteklih letin.
 

Ključni kupci so družinski vinogradniki

Platforma Enloyse je namenjena majhnim, srednjim in velikim vinarjem, ki v letu dni pridelajo od približno 20.000 do 200.000 litrov vina. Med ciljnimi kupci so tako predvsem družinski vinogradniki, katerim pridelava vina predstavlja osnovni vir zaslužka. Gre za segment kupcev, ki v globalni vinarski industriji – ta šteje več kot 3 milijone vinogradnikov, ki skupaj pridelajo 25 milijard litrov vina – predstavlja kar 60 odstotkov vseh pridelovalcev.
 

Prvi testni odjemalci beta verzije

Geografsko se bo podjetje Enolyse usmerilo najprej na domači trg, kjer prvim testnim odjemalcem ravnokar pospešeno inštalirajo beta verzije sistema. Gre predvsem za znane slovenske družinske vinarje. V naslednjih korakih načrtuje širitev v Avstrijo in Nemčijo, katerima bi nato sledile vse pomembnejše vinarske države – Italija, Portugalska, Francija, Španija, ZDA, Argentina, Južna Afrika, Avstralija, Nova Zelandija in Čile.
 
Prvi testni odjemalci so EnoMeter in EnoStation prejeli v estetski embalaži.
 

'Plug-n-play' in druge prednosti

Na globalnem trgu laboratorijske instrumentacije in merilnih naprav, ki je bil leta 2011 ocenjen na 44 milijard USD, je v panogi merilnih naprav za vinarstvo približno 50 velikih podjetij, ki imajo skupaj približno 75-odstotni tržni delež. V primerjavi s sistemom Enolyse, ki uvaja povsem nov pristop k laboratorijskim meritvam in vinarjem po načelu 'plug-n-play' omogoča hitro ter enostavno inštalacijo, je njihova oprema dražja in zahtevnejša za uporabo. Globalni preboj inovacije Enolyse pa bodo olajšale tudi zahteve po avtomatizaciji opreme za doseganje večje produktivnosti v vinarski industriji in fenomen ''Internet of things'', ki omogoča nižje cene in enostavnejšo uporabo zahtevne merilne tehnike.
 

Cenovna politika in osebna prodaja

Cena sistema Enolyse se za tipičnega družinskega vinarja giblje okoli 3500 €, vanjo pa je poleg naprave EnoStation vključenih še pet pametnih senzorjev oziroma EnoMetrov. Spletna in mobilna aplikacija EnoAPP z osnovnimi funkcijami je brezplačna, za nadgradnjo funkcionalnosti pa je predvidena mesečna naročnina, katere višina bo odvisna od števila nameščenih EnoMetrov. Svojo rešitev podjetje Enolyse trži predvsem prek navezovanja osebnih stikov z vinarji ter s pomočjo spletne strani, dogovarjajo pa se tudi s proizvajalci ali prodajalci opreme oziroma sistemskimi integratorji za vinarsko industrijo.
 

Moč družbenih omrežij

Svojo moč pri komunikaciji s potencialnimi kupci so pokazala tudi družbena omrežja, predvsem Facebook in Twitter, kjer so jim po nekaj objavah kmalu začeli slediti ameriški vinarji. Obetavne so tudi priložnosti za širitev platforme Enolyse v pivovarsko, živilsko in morda celo kemično industrijo oziroma povsod, kjer je fermentacija del proizvodnega procesa. Pametna nadgradnja čaka tudi sam senzor EnoMeter, ki bo predvidoma prihodnje leto morda meril še enega od naslednjih parametrov: vsebnost žvepla, kislin, prostega dušika ali  vodikovega sulfida oziroma spojine, ki nastaja ob gnitju kvasovk.
 

Partnerji z domenskimi znanji

Pri razvoju platforme Enolyse podjetje, ki so ga ustanovili trije strokovnjaki za elektrotehniko, sodeluje s ključnim nacionalnima ustanovama oziroma strokovnjakoma z domenskimi znanji. Ekipi namreč s številnimi dragocenimi strokovnimi nasveti pomagata dr. Klemen Lisjak s Kmetijskega inštituta Slovenije in prof. dr. Tatjana Košmerl z Biotehniške fakultete. Za hiter dostop do investicije in podporo pri razvoju produkta pa je bila ključna tudi podpora mentorjev in programa startup šole Hekovnik.
 
 

Povezave


 
   Podporno okolje

Član: Tehnološki park Ljubljana
Tehnološki park Ljubljana pod svojim okriljem povezuje več kot 290 podjetij. Število članov nenehno narašča, saj vse več podjetij prepoznava prednosti in koristi, ki jih članstvo v takšnem mednarodno usmerjenem podjetniškem in podpornem okolju prinaša. Več...
 

> Nazaj na vse
Startup podjetje
ENOLYSE d.o.o.
Vključenost v programe
Start:up leta
Go:Global Slovenija
 
Drugi podatki
Spletna stran: http://enolyse.com/sl/
Leto ustanovitve: 2013