Izdelek

CheckMeApp revolucionira samozdravljenje in oskrbo z zdravil
 
Aplikacija CheckMeApp omogoča varno, strokovno in uporabniku prilagojeno samozdravljenje nekaterih najpogostejših zdravstvenih težav, ko stik z zdravnikom ali farmacevtom ni mogoč.
 
Po zadnjih raziskavah že več kot 70 odstotkov uporabnikov spleta prve informacije o zdravju oziroma zdravstvene nasvete išče na svetovnem medmrežju. Razlogi za to so številčni. Lahko gre za pomanjkanje časa, slabo mobilnost pacientov ali otežen dostop do zdravnika. Nekateri uporabniki zdravstvenih storitev si želijo diskretne ali bolj poglobljene obravnave svojih težav, spet drugi se želijo sami odločati o tem, na kakšen način ali s katerimi zdravili bodo zdravili svoje vsakodnevne težave.
 

Splet nas lahko zavede in oddalji od strokovne pomoči

Na spletu lahko najdemo številne zdravstvene informacije, vendar jih laik zelo težko pravilno interpretira ali uporabi v svojem konkretnem primeru. Zaradi pomanjkanja strokovne podpore smo zato vse prevečkrat izpostavljeni agresivnim marketinškim sporočilom, laičnim forumskim nasvetom in lažnim obljubam nepreverjenih proizvajalcev dvomljivih izdelkov. Poleg tega je slepo iskanje informacij na spletu dolgotrajno, uporabnika pa pogosto vodi do strah vzbujajočih in napačnih samodiagnoz.
 
Vse pogostejše so tudi težave zaradi napačne uporabe zdravil, pri čemer napačno samozdravljenje lahko celo oteži uspešnost nadaljnjega zdravljenja, če strokovno pomoč poiščemo prepozno, ključne težave pri odločitvi sodobnih uporabnikov za samozdravljenje pojasnjuje doktor farmacije Miha Vivoda, idejni in strokovni vodja aplikacije CheckMeApp ter ustanovitelj in direktor podjetja In Silico, ki bo omenjeno aplikacijo prihodnji mesec testno lansiralo najprej na slovenski trg.


 

Zaradi oglasa po napačno zdravilo

Na idejo razvoju aplikacije, ki bi nam zagotavljala strokovno podporo pri zdravstvenih težavah, pri katerih običajno posegamo po zdravilih brez recepta, hkrati pa zaradi različnih razlogov ne poiščemo strokovne pomoči, je dr. Vivoda prišel prek dolgoletnega dela v družinski zasebni lekarni. Opazil je, da pacienti vse pogosteje povprašujejo po določenih izdelkih, čeprav se o njihovi uporabi niso posvetovali s strokovnjakom. V določenih primerih bi si lahko z uporabo teh izdelkov celo škodili, razlog za njihovo izbiro pa so predvsem vse bolj agresivna marketinška sporočila in informacije.
 

Po meri posameznika, vedno in povsod

Z jasno vizijo pomagati ljudem in zagotoviti inovativno zdravstveno orodje, ki uporabnikom vedno ter povsod omogoča visoko stopnjo strokovne podpore pri izbiri optimalnega načina samozdravljenja vsakodnevnih težav, se tako podjetje In Silico zadnji dve leti posveča razvoju aplikacije CheckMeApp. Kot pojasnjuje sogovornik, gre za prvo tovrstno orodje, ki pri svetovanju upošteva različne lastnosti osnovne zdravstvene težave, kot so njena jakost, čas trajanja in spremljevalni simptomi, hkrati pa tudi vse ključne zdravstvene lastnosti posameznika – starost, spol, sočasno jemana zdravila, različne fiziološke posebnosti, kot sta nosečnost ali dojenje, pa tudi kronična obolenja, kot sta denimo sladkorna bolezen, visok krvni pritisk idr.

Do danes je v aplikacijo CheckMeApp vključenih že več kot 67 zdravilnih učinkovin, 388 različnih simptomov in 776 različnih indikacij.
 

Se lahko zdravim sam?

”Zaradi naprednega algoritma in obsežne lastne podatkovne baze o zdravilih in bolezenskih stanjih je aplikacija CheckMeApp prva na globalnem trgu, ki omogoča celostno obravnavo nekaterih najpogostejših zdravstvenih težav po meri uporabnika. Ta bo lahko hitro in enostavno ugotovil, ali določene simptome lahko zdravi sam ali pa je morda za njegove težave nujen obisk strokovnjaka. V primerih, ko samozdravljenje ni priporočeno, bo aplikacija uporabnika opozorila, da simptomov ne sme zdraviti sam in mu bo hkrati omogočila hiter stik s strokovnjakom – zdravnikom ali farmacevtom, prek spleta ali pametnega telefona. S tem bo pacient dobil možnost, da zdravnik ali farmacevt kontinuirano spremljata njegovo stanje in uspešnost terapije, hkrati pa mu bomo zagotovili racionalnejšo in varnejšo uporabo zdravil, saj mu bo aplikacija omogočala tudi pomoč pri izbiri in nakupu najustreznejših izdelkov,” bistvene uporabne in konkurenčne prednosti aplikacije našteva dr. Miha Vivoda.
 

Enostavna uporaba tudi za laike in njihove bližnje

Aplikacija, ki je v prvi vrsti namenjena uporabnikom, ki bi se v dani situaciji odločili zdraviti sami, potrebujejo pa strokovno in neodvisno pomoč po meri, je zasnovana kot enostaven uporabniški vmesnik. Ta tudi povsem laičnega uporabnika enostavno in razumljivo vodi skozi posamezne faze strokovne obravnave. Najprej le-ta natančno definira svojo težavo, vnese v aplikacijo svoje zdravstvene posebnosti in tudi zdravila, s katerimi se trenutno zdravi. Celoten proces nadzoruje in vodi inovativen strokovni algoritem, ki na koncu uporabniku postreže s ključnimi informacijami, ki jih potrebuje za odločitev o načinu zdravljenja oziroma ga napoti k strokovnjaku, če samozdravljenje ni priporočeno. Posameznik, ki pomoči po meri ne išče le zase, temveč tudi za svoje bližnje, pa lahko ustvari profile za posamezne družinske člane in najprimernejše zdravljenje poišče tudi zanje.
 

(Pre)nasičena ponudba, ki nas lahko zbega

Z aplikacijo CheckMeApp podjetje In Silico vstopa na trg spletnih ponudnikov strokovne podpore in zdravil brez recepta, ki jih ponujajo forumi z zdravstveno vsebino, spletne lekarne in številne spletne ter mobilne aplikacije. ”Kljub navidezni prenasičenosti tovrstnih rešitev uporabnik lahko kaj hitro ugotovi, da večinoma podajajo le splošne, generične opise simptomov ali bolezni, ki mu pri iskanju rešitev za svoje konkretne težave pogosto ne koristijo, temveč ga lahko celo zmedejo ali po nepotrebnem prestrašijo. Tudi spletne lekarne, ki delujejo po principu samopostrežnih terminalov, od uporabnika zahtevajo, da se sam odloči za najučinkovitejše in najbolj varno zdravilo, kar je povsem neprimerno,” trenutne razmere na trgu opisuje dr. Vivoda.
 

Ogromen trg in 5 % prodaje prek spleta

Pri vrednotenju trga sogovornik navaja, da je bil globalni trg OTC zdravil oziroma zdravil brez recepta leta 2010 ocenjen na 55 milijard EUR. ”Kljub izredni velikosti in globini trga je delež spletne prodaje ocenjen na pet procentov. Razlog za ta relativno nizek odstotek še vedno leži v pomanjkanju strokovne podpore prek spleta, kar aplikaciji CheckMeApp zagotavlja potencialno veliko prednost. Ne smemo pa pozabiti tudi na specifične mednarodne in nacionalne zakonodaje ter veliko moralno, etično in strokovno odgovornost, ki jo imajo ponudniki na področju zdravstva. Vse to smo v našem podjetju že preučili in se na vse temeljito pripravili, tako da bo aplikacija CheckMeApp pomembno prispevala k izboljšanju strokovne podpore preko spleta, tudi že obstoječih ponudnikov zdravstvenih storitev” še zadnje delčke mozaika pri načrtih za globalni preboj aplikacije našteva sogovornik.
 

Osnovna različica brezplačna

V podjetju In Silico načrtujejo, da bo osnovna različica aplikacije CheckMeApp za uporabnike brezplačna. Z njo želijo pomagati kar najširšemu krogu uporabnikov, saj bo v primerjavi s konkurenčnimi rešitvami omogočala zares širok nabor uporabnosti, morebitna doplačila pa bodo vezana le na poglobljeno svetovanje zdravstvenih oziroma farmacevtskih strokovnjakov. Trženje bo prilagojeno navadam ciljnih uporabnikov, saj bodo o prednostih nove aplikacije obveščeni prek spletnih strani in forumov s strokovno vsebino, spletnih lekarn ter družbenih omrežij. Pomemben poslovni partner podjetja In Silico pa bodo tudi proizvajalci zdravil. Z njimi načrtujejo sodelovanje, ki bo zagotavljalo strokovno neodvisno delovanje aplikacije CheckMeApp. Njihove izdelke bodo namreč uporabnikom predstavljali z vsemi ključnimi, strokovnimi in verodostojnimi informacijami, tako da se bodo lahko uporabniki aplikacije varno odločili za njihovo uporabo ali celo nakup.
 

Zgovoren slogan in povabilo k sodelovanju

Aplikacija, ki jo zgovorno predstavlja slogan 'Check Me App – najboljša zdravstvena pomoč, ko posvet s strokovnjakom ni mogoč', je trenutno v fazi testiranja. Uporabniki lahko do nje dostopajo prek spletne strani www.checkmeapp.si oz. http://checkmeapp.si/app/, in sicer prek osebnega in tabličnega računalnika ter pametnega telefona. Podjetje In Silico pa je inovativno tudi v tej fazi razvoja svojega produkta, saj aktivno nagovarja potencialne uporabnike, naj aplikacijo preizkusijo in s konstruktivnimi komentarji prispevajo k njenemu razvoju, da bo resnično lahko zadovoljila vsem njihovim željam in potrebam. Na enak način bo podjetje nagovorilo tudi strokovno javnost in vse njene ključne deležnike povabilo k sodelovanju in prilagajanju aplikacije realnim težavam pacientom ter stanju v zdravstvu.
 
 

Povezave


 
   Podporno okolje

Član: Tehnološki park Ljubljana
Tehnološki park Ljubljana pod svojim okriljem povezuje več kot 290 podjetij. Število članov nenehno narašča, saj vse več podjetij prepoznava prednosti in koristi, ki jih članstvo v takšnem mednarodno usmerjenem podjetniškem in podpornem okolju prinaša. Več...
 

> Nazaj na vse
Startup podjetje
IN SILICO d.o.o.
Vključenost v programe
Start:up leta
Go:Global Slovenija
 
Drugi podatki
Spletna stran: http://checkmeapp.si/
Leto ustanovitve: 2012