Izdelek

Manager in nadzornik donosa kmetijskih zemljišč
 
Aplikacija Kmetijske evidence zagotavlja celostno evidentiranje, načrtovanje in upravljanje kmetijskih opravil oziroma izračun donosa kmetijskega zemljišča in lastne cene pridelka.
 

Inovativna rešitev za sodobne kmetovalce

Mobilna aplikacija Kmetijske evidence omogoča hitro, enostavno in učinkovito vodenje številnih evidenc, ki jih kmetovalcem nalagata zakonodaja in zahteve po sodobnem, donosnem poslovanju. Z natančnim in celostnim evidentiranjem kmetijskih opravil oziroma porabljenih delovnih ur, goriva, škropiv in drugih materialov, kmetje lahko zanesljivo izračunajo donos površine kmetijskega zemljišča (GERK-a) in lastno ceno kmetijskih pridelkov.

Kmetijske evidence so aplikacija v oblaku, do katere uporabnik dostopa prek spleta in zanjo plačuje najemnino. Razvija in trži jo mariborsko podjetje Poligram, ki se je na domačem trgu v zadnjih petih letih z lastno rešitvijo Trak8 uveljavilo kot eden vodilnih ponudnikov sistemov za sledenje, navigacijo in nadzor delovnih vozil.
 
Ideja o razvoju kmetijske aplikacije je izšla iz temeljitega poznavanja in učinkovitega reševanja težav uporabnikov pri sledenju in gospodarni rabi delovnih vozil. Eden prvih navdušenih uporabnikov aplikacije Kmetijske evidence, pridelovalec poljščin PP - Agro, je namreč uporabnik Poligramovega sistema za sledenje Trak8. Ko so v PP - Agro ugotovili, da je informatizacija delovnih procesov na terenu eden ključnih izzivov sodobnega kmetijstva, so pri Poligramu naročil razvoj agro modula. Ta je po dveh letih intenzivnega razvoja, usklajenega z realnimi težavami kmetov na terenu, od dopolnilne storitve sistema Trak8 prerasel v samostojen produkt Kmetijske evidence.
 

Brez pisanja na roko in pozabljanja

Vodenje evidenc v številnih kmetijskih gospodarstvih še vedno temelji na ročnih zapisih v zvezek in vnosih v elektronske preglednice. Pri tem se velikokrat zgodi, da kmet pozabi zabeležiti opravljena dela. Netočna evidenca povzroča težave pri inšpekcijskih pregledih, ročno vnašanje podatkov pa je za kmeta dodatno breme tudi zato, ker ga ne more izvesti neposredno na terenu, hkrati pa mu ne zagotavlja celostnega pripomočka za učinkovito načrtovanje in upravljanje delovnih procesov.
 
Med težave kmetovalcev sodijo tudi natančno evidentiranje, koliko časa in kateri delavci oz. delovni stroji se zadržujejo na kmetijskem zemljišču, katera dela pri tem opravljajo in kakšna je pri tem poraba goriva, škropiv, gnojil in drugih sredstev... Zaradi razdrobljenosti kmetijskih površin in ozkih ter dolgih njiv, je težavna tudi napotitev novih delavcev na izbrano lokacijo in sledljivost delovnega stroja oziroma ugotavljanje, ali se delo dejansko opravlja na lastnem posestvu in ne na sosedovem zemljišču.
 

Številne uporabne vrednosti

Elektronsko evidentiranje kmetijskih opravil, ki ga zagotavlja aplikacija Kmetijske evidence, lastnikom kmetijskih gospodarstev prinaša številne prednosti:
  • hiter prenos GERK-a iz državnega e-registra v aplikacijo,
  • vpis podatkov o opravljenih delih na terenu ali doma oziroma v pisarni,
  • celostno evidentiranje vseh kmetijskih opravil (setev, oskrba in spravilo posevka, obdelava tal, gnojenje, zatiranje škodljivcev in bolezni …), škropiv, gnojil, goriva, delovnih ur …,
  • priprava načrta za petletni kolobar,
  • varno in pregledno zbrani podatki za inšpekcijske nadzore,
  • enostavno izpolnjevanje vlog za kmetijske subvencije,
  • enkraten vpis podatkov, njihovo trajno in varno hrambo ter izvoz. 

Pri delu na terenu aplikacija omogoča, da se na mobilnem telefonu ali tabličnem računalniku  prikazuje kmetijsko zemljišče oz. GERK, delovni stroj in njegova lokacija oziroma lokacija delovnega opravila. Prav tako aplikacija uporabnika – denimo voznika traktorja – vodi in usmerja do izbranega GERK-a, opozarja o zadrževanju znotraj mej zemljišča in delavca po opravljenem delu usmeri nazaj na izhodiščno lokacijo.
 

Pametni telefon in najem storitve za začetek

Za kmete, ki začenjajo z modernizacijo svojega poslovanja, je zgolj za zagotavljanje točnih evidenc v osnovi dovolj, da imajo pametni telefon ali tablični računalnik in najamejo storitev aplikacije v oblaku. Podatke prek telefona ali tablice vpišejo na terenu, te se prenesejo na portal, kjer aplikacija zagotavlja njihovo varno zbiranje, kronološko slednje in upravljanje. Za večje, sodobne kmetijske sisteme pa v podjetju Poligram zagotavljajo tudi vse potrebne sledilne naprave, nameščene na delovne stroje, ki uporabniku zagotavljajo spremljanje in evidentiranje željenih podatkov.
 
Z najemom razširjenega paketa aplikacije kmetje pridobijo učinkovito in celostno orodje za planiranje in razporejanje vseh kmetijskih opravil. Aplikacijo pa lahko prilagodijo povsem po svoji meri in jo denimo nadgradijo še z identifikacijo strojnika, sledjo gibanja delovnega stroja na GERK-u in podobno.
 

Nadgradnja z računalniškim vidom in posnetki zemljišč

V podjetju Poligram, ki se aktivno ukvarja tudi z razvojnimi projekti na področju računalniškega vida, načrtujejo, da bodo aplikacijo kmalu nadgradili z možnostjo najema storitve posnetka zemljišča oziroma stanja poljščin s pomočjo računalniška vida in brezpilotnih naprav. Tako bodo kmetom lahko zagotovili natančen nadzor stanja poljščin in učinkovito odpravljanje težav, do katerih pride na primer zaradi toče, zaraščenosti s plevelom ali škode, ki jo na celotni površini ali le delu posevka povzročijo divje živali oziroma naravni dejavniki.
 
Pri nadaljnjem razvoju aplikacije Kmetijske evidence bodo podjetje Poligram ves čas vodile konkretne težave in potrebe kmetov, zato denimo razmišljajo tudi o tem, da bi aplikacija spremljala oddaljenost kmetijskega vozila od vodotoka oziroma vodovarstvenega območja.
 

Kupci, trg in konkurenčna prednost

Aplikacijo Kmetijske evidence uporablja že kar nekaj večjih slovenskih pridelovalcev. Ker je prodaja aplikacije lokacijsko omejena zaradi potrebe po namestitvi opreme, podjetje Poligram med ključne ciljne trge umešča predvsem kmetijsko in tehnološko razvitejše evropske države.
 
Kmetijske aplikacije so očitno obetaven trg, na katerem se želi uveljaviti že kar nekaj ambicioznih start-up podjetja, kot sta denimo hrvaški Agrivi in Farmeron, pa tudi slovenski uveljavljeni ponudnik poslovne programske opreme Datalab. Poligram svojo prednost pred tekmeci dosega predvsem v tesnem sodelovanju s kupci in razvojem funkcionalnosti na osnovi izkušenj, ki so jih pridobili pri uspešnem razvoju in trženju svojega sistema za sledenje Trak8.
 


Povezave

http://www.kmetijske-evidence.si/
http://www.poligram.si/

 
   Podporno okolje

Član: Tovarna podjemov, podjetniški inkubator Univerze v Mariboru
Tovarna podjemov, univerzitetni podjetniški inkubator Univerze v Mariboru je del inovacijskega ekosistema RAZ:UM. Storitve inkubatorja so primarno namenjene komercializaciji podjetniških idej študentov, raziskovalcev in profesorjev univerze ter tudi idej drugih inovativnih posameznikov. Več...
 

> Nazaj na vse
Startup podjetje
POLIGRAM d.o.o.
Drugi podatki
http://www.poligram.si/
http://www.kmetijske-evidence.si/
Leto ustanovitve: 2008