Izdelek

Vodilni za bakteriofagna zdravila
 
Jafral je prvo podjetje na svetu, ki se zaveda pomena poznavanja proizvodnih procesov za pripravo bakteriofagnih zdravil. Tako lahko zaščiti proizvodne procese s patenti in si zagotovi vodilno vlogo pri izdelavi zdravil, ki so alternativa antibiotikom.


O novem izdelku

Jafralove bogate izkušnje pri razvijanju procesov in analiz omogočajo, da pomagajo zdravilom pri prehodu od začetnega odkritja do proizvodnje manjšega ali večjega obsega. Ne glede na to, ali so v predkliničnem razvoju, kemijskih preskušanjih ali že na trgu, pomagajo zvišati njegovo vrednost tako, da prepoznajo priložnosti za izboljšanje donosa, izboljšanje kvalitete izdelka, lažjo prilagodljivost, večjo robustnost procesa, zmanjšanje stroškov in manj časa za obdelavo.
 


Proizvodnja rekombinantnih proteinov

Jafralova proizvodnja rekombinantih genov po meri obsega različne izrazne sisteme, v katere so vključene celice bakterij, kvasa in žuželk. Notranje razviti procesi zagotavljajo visok nivo izraženih proteinov in istočasno olajšajo korake prečiščevanja, ki so v visoko kakovostnem končnem produktu. Hiter čas preobratov, prilagodljiva ekipa in stroškovno učinkovite cene so razlog, zakaj je Jafral idealen partner za raziskovalno in razvojno delo. 
 

Proizvodnja bakteriofagov

Jafral ponuja proizvodnjo bakteriofagov z uporabo proizvodnih procesov, ki imajo do desetkrat višjo produktivnost. Proces je primeren za litične in nitaste bakteriofage kot tudi za aerobne in anaerobne baterije. Končen izdelek se lahko uporablja v prehranjevalni in veterinarski industriji kot tudi za človeška zdravljenja, kjer je zaželeno, da so titri bakteriofagov visoki in ravni nečistoče nizke.
 

Problem, uporabna vrednost in konkurenčna prednost

Ključen razlog za izjemno visoke stroške razvoja novih zdravil je v nizkem deležu uspešnosti preboja novih molekul na trg. Razvoj številnih potencialnih produktov se ustavi zaradi neučinkovitih proizvodnih postopkov, ki ne omogočajo proizvodnjo v industrijskem merilu, ali pa so proizvodni stroški zaradi neučinkovitosti previsoki.
 
 
Rešitev za opisane težave je razvilo podjetje Jafral, ki kot proizvodni partner sodeluje s podjetji pri razvoju njihovega produkta. Sodelovanje omogoča, da se že v začetnih fazah razvoja ugotovijo potrebne aktivnosti, ki bodo omogočile uspešno penetracijo na trg, kar pomeni cenovno učinkovit produkt oziroma zdravilo in uspešno prozivodnjo za zagotavljanje zahtevanih količin.
 
Široka uporabnost biomolekul se kaže v raznolikem naboru produktov Jafralovih strank in različnih aplikacijah, kjer bodo produkti uporabljeni: od električne baterije iz bakteriofagov, različnih vakcin, rekombinantnih proteinov za zdravljenje rakavih obolenj, molekul, uporabljenih v diagnostičnih testih do protimikrobnih zdravil, kot so bakteriofagi, ki imajo potencial rešitev globalne težave – antibiotske rezistence.
 

Bistvene prednosti podjetja JAFRAL pred konkurenti so:

  • Odlično poznavanje osnovnih bioloških sistemov.
  • Večletne izkušnje pri razvoju prozivodnji procecsov ter njihovem prenosu v industrijsko merilo.
  • Poslovni model, ki omogoča sodelovanje s strankami v začetnih fazah razvoja njihovega produkta/zdravila.
  • Že razviti platformni procesi, ki omogočaju hitro in učinkovito proizvodnjo biomolekul po naročilu.
  • Razvoj proizvodnih procesov, ki ustrezajo GMP zahtevam.
  • Rezultat fleksibilne ekipe so hitri odzivni časi in hitra koordinacija dela po dogovoru s stranko.
  • Prvo podjetje na svetu, ki ima med prednostnimi nalogami razvoj patentabilnih proizvodnih procesov za bakteriofage.
  • Proizvodnja v Sloveniji, članici EU, ki ima izredno ugodne razvojne in proizvodnje pogoje v primerjavi z ostalimi konkurenti, ki so večinoma locirani v zahodni Evropi.
  • Dobre povezave z različnimi raziskovalnimi skupinami in drugimi znanstvenimi inštituti ter fakultetami. 
 

Ciljni kupci

Stranke podjetja so velika in manjša biotehnološka podjetja, raziskovalne skupine na fakultetah in inštitutih, ki iščejo ter razvijajo produkte temelječe na biomolekulah in nimajo lastnega znanja o proizvodnih procesih. 

Povezave

Viri

  • JAFRAL d.o.o.
?
 
   Podporno okolje

Član: Tehnološki park Ljubljana
Tehnološki park Ljubljana pod svojim okriljem povezuje več kot 290 podjetij. Število članov nenehno narašča, saj vse več podjetij prepoznava prednosti in koristi, ki jih članstvo v takšnem mednarodno usmerjenem podjetniškem in podpornem okolju prinaša. Več...
 

> Nazaj na vse
Startup podjetje
JAFRAL d.o.o.
Vključenost v programe
Start:up leta
Go:Global Slovenija udeleženec 2012
 
Drugi podatki
Spletna stran: www.jafral.com/en/
Leto ustanovitve: 2011