Pogosta vprašanja


Ali se shema GBER in »de minimis« seštevata v skupno akumulacijo?
V okviru pravil državnih pomoči se akumulacija vedno upošteva, v primeru kombiniranja omenjenih shem se za dovoljeno akumulacijo državnih pomoči upoštevajo limiti sheme GBER (v primeru SK200 so to 600.000 EUR za Z Slo oz. 800.000 EUR za V Slovenijo). Opozoriti pa je potrebno, da je v primeru kombiniranja koriščenja finančnih sredstev preko obeh shem, vedno nujno zagotavljati oz. dokazovati različnost upravičenih stroškov.
  

Ali lahko zasebni investitor investira v tranšah, enako kot Sklad?
Zasebni investitor je dolžan vplačati vložek v celoti, če vstopa skupaj s Skladom oziroma v celoti do vstopa Sklada, če je vstopil pred Skladom.
  

Kdo bo prokurist podjetja s strani Sklada?
Sklad bo v vlogo prokurista imenoval oz. pooblastil zato posebej usposobljeno osebo, ki bo prokurist v družbah, kjer bo nastopal Sklad kot solastnik podjetja. Pri tem še enkrat izpostavljamo, da prokurist ne zastopa družbe samostojno in ne bo imel aktivne vloge poslovodenja v družbi.
  
Vloga prokurista je izključno, da pomaga podjetniku pri upoštevanju vseh investicijskih določil, spoštovanju členov družbene pogodbe, prav tako pa skrbi za nekatera soglasja, ki se nanašajo na varovanje premoženja in vrednosti podjetja. 


Vsebinska predloga za predstavitev Za pripravo predstavitve uporabite pripravljeno vsebinsko predlogo (kliknite tukaj). Predstavitev nato v .pdf obliki pripnite v spletni obrazec. Pazite na maksimalno dovoljeno velikost datoteke, ki je 15 MB. Predstavitev je OBVEZNI del prijavnega obrazca. Brez predstavitve oddaja prijavnega obrazca ni mogoča.   


Ne zamudite novosti na startup sceni!

Prijavite se na naše e-novice in obveščali vas bomo o vseh aktualnih dogodkih, novicah, dosežkih in razpisih.