Financiranje startupov

Startup podjetja imajo glede na razvojno fazo (ideja, prototip, rast), potenciala (regionalno ali globalno) in vrsto panoge, v kateri delujejo, na voljo različne vire financiranja. 

 

Subvencije

Subvencija P2 in tekmovanje Start:up leta

Slovenski podjetniški sklad v razpisu P2 startup podjetjem z inovativno idejo zagotavlja 54.000 € subvencije za razvoj produkta v obdobju dveh let. Udeleženci tekmovanja lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu v Ljubljani, pridobijo do 35 točk v okviru razpisnih pogojev za zagonsko subvencijo. Tekmovanje Start:up Slovenija je na pobudo MGRT že od leta 2011 povezano z zagonsko spodbudo P2 Slovenskega podjetniškega sklada.  
 

Druge subvencije

Za financiranje razvoja in drugih stroškov poslovanja so podjetnikom na voljo tudi druge subvencije, ki jih razpisujejo različne vladne agencije, skladi, občine in druge inštitucije. Višina dodeljenih nepovratnih sredstev in odstotek sofinanciranja se razlikuje od razpisa do razpisa. 
 
 

Lastniško financiranje 

SGH pospeševalnik - 75.000 € konvertibilnega posojila

Start:up Geek House pospeševalnik inovativnim podjetniškim ekipam z globalnimi ambicijami v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom skozi produkt SK75 zagotavlja 75.000 € konvertibilnega posojila, izkušene startup mentorje, coworking delovno mesto, vrhunski izobraževalni bootcamp program ter administrativno pomoč. Več o pospeševalniku.
 

GG pospeševalnik - 200.000 € kapitalskega vložka

Go:Global Slovenia podjetniški pospeševalnik startup podjetjem, ko so že našla »product-market fit«, nudi vse potrebne elemente za uspešen začetek hitre globalne rasti: 200.000 € v obliki direktnega kapitalskega vložka Slovenskega podjetniškega sklada preko produkta SK200, vrhunsko usposabljanje za pripravo na investicijo in hitro rast, osebnega startup mentorja, celostno administrativno pomoč, uporabo infrastrukture ter aktivno promocijo doma in v tujini.  Več o pospeševalniku
 

Mednarodni pospeševalniki

Pripravili smo seznam tujih pospeševalnikov, s katerimi sodelujemo, hkrati pa na seznam dodali še vse tiste, v katere so bili ali so še vključeni slovenski startupi. Gre predvsem za evropske oz. ameriške pospeševalnike, ki ponujajo različne programe, višine investicij in mentorsko ter partnersko mrežo. Pri izbiri pospeševalnika, v katerem želite sodelovati, upoštevajte: ciljno tržišče, panogo, za katero je pospeševalnik specializiran, mrežo partnerjev in mentorjev. V iniciativi redno organiziramo pripravljalne delavnice za prijave v posamezne pospeševalnike, zato redno spremljajte koledar dogodkov in se prijavite na novice. Poglejte seznam pospeševalnikov
 

Poslovni angeli

Poslovni angeli so izkušeni posamezniki, ki s svojim znanjem, izkušnjami, mrežo povezav in kapitalom vstopajo v startup podjetja ter jim s t.i. "pametnim" kapitalom pomagajo pri razvoju in hitri rasti. Poslovni angel v zameno za vložen kapital pridobi lastniški delež v podjetju. Vstopajo v podjetja z inovativnim produktom, izkušeno ekipo, globalnim trgom in potencialom hitre rast. Poglej seznam poslovnih angelov.
 

Skladi tveganega kapitala

Skladi tveganega kapitala za razliko od poslovnih angelov običajno v podjetja vstopajo predvsem v fazi hitre rast in globalizacije. Kapitalski vložki so zato neprimerno večji od angelskih investicij. Višini kapitalskega vložka je primeren tudi pridobljen lastniški delež v podjetju. Vstopajo v podjetja z inovativnim produktom, izkušeno ekipo, globalnim trgom in potencialom hitre rast. Poglej seznam slovenskih skladov tveganega kapitala.  

 

Dolžniško financiranje

Mikro krediti

Krediti poleg lizinga predstavljajo najpogostejši dolžniški vir financiranja. Zaradi narave tega finančnega inštrumenta so za startup podjetja manj primerni. Slovenski podjetniški sklad prek razpisov ponuja mikrokredite do višine 25.000 €, ki so namenjeni lažjemu dostopu mikro in malih podjetij do finančnih sredstev za financiranje rasti in razvoja podjetij, investicij in tekočega poslovanja. Prednost mikrokreditov je predvsem v poenostavljenih pogojih odobravanja državne pomoči, nižji obrestni meri, nižjih zavarovalnih zahtevah, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija. Več o mikrokreditih.
 

Garancije za kredite

Zavarovanje bančnih kreditov z garancijami Slovenskega podjetniškega sklada omogoča tehnološko inovativnim podjetjem lažji najem bančnih kreditov. Kredit, zavarovan z garancijo sklada, je za podjetja ugodnejši zaradi nižjih zahtev po zavarovanju, nižjih obrestnih mer, daljše ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Več o garancijah.

 

   

Ne zamudite novosti na startup sceni!

Prijavite se na naše e-novice in obveščali vas bomo o vseh aktualnih dogodkih, novicah, dosežkih in razpisih.

 

Koledar dogodkov
> Pokaži vse dogodke