Komisija in merila

Prispele vloge bo ocenila strokovna investitorska komisija, sestavljena iz podjetnikov, investitorjev in svetovalcev, in sicer na osnovi vsebine spletne prijave in osebne predstavitve na DEMO dnevu. Vsako sodelujoče podjetje bo v okviru pred-selekcijskega procesa tekmovanja pridobilo do 35 točk, ki jih bodo lahko uveljavljavljala ob prijavi na razpis P2 Slovenskega podjetniškega sklada. Na osnovi pridobljenih točk bo nastala nacionalna lestvica sodelujočih start-upov s točkami. Najvišje uvrščeni start-upi bodo poleg nagrad in priznanj ter medijske promocije lahko prejeli tudi nominacijo za nagrado "Slovenski start-up leta 2017".  


Sestava strokovno investitorske komisije

Strokovno investitorsko komisijo pred-selekcijskega postopka tekmovanja sestavljajo ocenjevalci s seznama javno pozvanih kandidatov z ustreznimi izkušnjami in sicer: uspešni podjetniki, aktivni neformalni in formalni investitorji ter izkušeni podjetniški svetovalci, ki delujejo v okviru Subjektov inovativnega okolja vpisanih v evidenco A pri Javni agenciji SPIRIT. Vsako start-up podjetje bodo ocenjevali najmanj trije člani komisije. 
V primeru, da obstaja konflikt interesov (interesne povezave v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja itd.) pri ocenjevanju posameznega startup podjetja, se mora član komisije iz ocenjevanja v fazi pred-selekcijskega postopka sam izločiti, za kar predhodno podpiše tudi izjavo.
 

Na DEMO dnevu do maksimalno 35 točk

Vsako prijavo bo na podlagi pravočasno oddane (do 22. marca) elektronske prijave v Centralni prijavni sistem in na podlagi osebne predstavitve na DEMO dnevu, ocenilo vsaj šest ocenjevalcev. Končno skupno število točk, ki jih pridobi prijavljeno start-up podjetje, je izračunano kot enostavno povprečje ocen vseh sodelujočih ocenjevalcev zaokroženo na celo število. Zapisnikar bo na samem DEMO dnevu izračunal povprečno oceno vseh ocenjevalcev zaokroženo na celo število (gre za neuradni izračun končne ocene, saj bodo uraden dodatno preverjen pravilen izračun ocene pridobili po elektronski pošti pridobili do 14. aprila) in jo predstavil start-up podjetju, ki bo nato imelo možnost neposredno povprašati ocenjevalce za njihov komentar in utemeljitev ocene. Ocena komisije je dokončna in se upošteva pri merilu ”Število doseženih točk v pred-selekciji” pri razpisu P2 Sklada, na katerega je potrebna ločena prijava do datuma določenega v javnem razpisu Sklada. 

  Predstavitev start-up podjetja na DEMO dnevu.Merila za ocenjevanje start-up podjetij

Poudarek ocenjevanja je na oceni potenciala in kompetentnosti ekipe, oceni utemeljitve razumevanja problema in ujemanja rešitve / MVP s problemom. Ocenjevalni kriteriji so zasnovani skladno s  kriteriji primernimi za lastniško financiranje in sodobnimi podjetniškimi metodologijami vitkega podjetništva

V nadaljevanju so podani opisi ocenjevalnih kriterijev z maksimalnim številom točk.   

1. Ocena potenciala in kompetentnosti ekipe (maksimalno število točk = 10)

Interdisciplinarna ekipa pokriva področje razvoja (inženirski del), designa (oblika in uporabnost produkta) in marketinga (prodajne veščine in znanja), ki že ima izkušnje z razvojem startupov. Člani ekipe dokazujejo visoko stopnjo zaveze za realizacijo projekta.

2. Razumevanje in relevantnost problema (maksimalno število točk = 10)

Startup jasno razume problem segmenta uporabnikov, ki je zelo relevanten, hkrati pa ima hipoteze o problemu v celoti validirane na terenu s strani zgodnjih uporabnikov. Za dobro razumevanje problema je podjetje sistematično izpeljalo proces odkrivanja strank, v obliki intervjujev, pristajalnih strani ali drugih metod.

3. Rešitev, edinstvena ponujena vrednost, neulovljiva prednost (maks. št. točk = 6)

Startup ima jasno opredeljeno rešitev (določene minimalne lastnosti produkta ali storitve), ki je že v fazi konkretizacije (prototip, skice, …). Startup je ustreznost rešitve glede na problem/probleme tudi ustrezno preveril pri uporabnikih. Jasno je artikulirana edinstvena ponujena vrednost ter jasno definirana in utemeljena neulovljiva prednost (jedrna kompetenca, zaščitena intelektualna lastnina, prednost prvega na trgu, poslovna skrivnost, specifično znanje, mreža povezav, izkušnje v panogi, …)

4. Segment kupcev in kanali (maksimalno število točk = 3)

Startup ima jasno opredeljene segmente kupcev, natančno izdelane profil(e) zgodnjih uporabnikov, oboje pa podkrepljeno s podatki. Ima tudi jasno opredeljene in validirane kanale (vhodne in izhodne, plačljive in ne plačljive, posredne in neposredne) in načine, kako bo dosegal posamezne segmente kupcev.

5. Toki prihodkov, stroški in ključni kazalniki (maksimalno število točk = 3)

Startup ima jasno in realno opredeljene prihodkovne kanale, ki so podkrepljeni s podatki (prve uporabnike / kupce). Stroškovna struktura je smiselno zasnovana in usklajena s potencialnimi prihodki. Ključni kazalniki so jasno opredeljeni (uporabni, dostopni in pregledni) ter popolnoma skladni s panogo.

6. Osebna predstavitev (maksimalno število točk = 3)

Osebna predstavitev vsebuje ključne informacije (jasna in argumentirana predstavitev vseh elementov vitkega okvirja in predstavitve ekipe). Nastop podjetnika je prepričljiv in v celoti izkazuje ključne podjetniške lastnosti (vizijo, samozavest, poglobljeno poznavanje trga,…).


Podjetja bodo torej na DEMO dnevu v okviru pred-selekcijskega postopka tekmovanja Start:up Slovenija lahko pridobila do 35 točk za potrebe uvrstitve v polfinale tekmovanja oziroma za potrebe razpisa P2 Slovenskega podjetniškega sklada 
   


Ne zamudite novosti na startup sceni!

Prijavite se na naše e-novice in obveščali vas bomo o vseh aktualnih dogodkih, novicah, dosežkih in razpisih.